Σκοπός της παρούσας διάλεξης είναι η παρουσίαση της συμβολής του κατάλληλα εκπαιδευμένου οδοντιάτρου στις τρεις φάσεις – περιόδους του ασθενή, που βρίσκεται σε θεραπεία ή/και επιβιώνει μετά τη θεραπεία. Ο οδοντίατρος (α) θα αξιολογήσει τη στοματική κοιλότητα και θα προετοιμάσει τον ασθενή πριν την έναρξη της θεραπείας, (β) παρακολουθεί την υγεία του στόματος, συμβάλλει στη διάγνωση και αντιμετώπιση οξέων επιπλοκών, σε συνεργασία με τον ιατρό ογκολόγο, και ενεργοποιεί τον ασθενή στην τήρηση της καλής στοματικής υγιεινής κατά τη διάρκεια της θεραπείας και (γ) φροντίζει την υγεία τους στόματος και συμβάλλει στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των χρόνιων επιπλοκών μετά τη θεραπεία.