Η χρήση των στοματικών διαλυμάτων ως συμπληρώματα της καθημερινής στοματικής υγιεινής ή μετεγχειρητικά, έχει εκτενώς διερευνηθεί ερευνητικά. Η υπεροχή της χλωρεξιδίνης στην ελάττωση της συγκέντρωσης της οδοντικής μικροβιακής πλάκας και την μείωση των δεικτών της περιοδοντικής φλεγμονής, την έχει καθιερώσει ως την δραστική ουσία εκλογής. Οι ηπιότερες ή εντονότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται από την χρήση της χλωρεξιδίνης έχει οδηγήσει στην προσθήκη πληθώρας εναλλακτικών δραστικών ουσιών σε στοματικά διαλύματα καθώς και την συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους σε βραχυχρόνια ή μακροχρόνια χρήση. Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η αιτιολογημένη θεώρηση και η τεκμηριωμένη αξιολόγηση των αντισηπτικών που χρησιμοποιούνται σήμερα μέσα από την παρουσίαση των σύγχρονων βιβλιογραφικών δεδομένων. Επιπλέον θα παρουσιαστούν σκευάσματα και μελέτες που αφορούν νέους συνδυασμούς δραστικών ουσιών που ίσως θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την χλωρεξιδίνη κατά περίπτωση.