Διαδικτυακά σεμινάρια: Οδοντινική Υπερευαισθησία

Μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων σχετικά με την Οδοντινική Υπερευαισθησία που πραγματοποιούνται από διακεκριμένους ομιλητές από την οδοντιατρική κοινότητα.